Wielkanoc

"O najbardziej upragniony słoneczny dniu, w którym nie tylko zabłysła nam nadzieja zbawienia, lecz zostało przywrócone samo zbawienie; w którym zostały rozjaśnione ciemności otchłani, w którym jej więzienia zostały zniweczone i wielka liczba zamkniętych od tylu wieków najświętszych jeńców wyszła na wieczystą wolność. O dniu, w którym martwe ciało, wbrew prawu natury, wróciło do życia, w którym zabitego przed trzema dniami Syna, Matka ogląda żywego, a Jezus zmartwychwstały pociesza pozdrowieniem smutną Marię; dniu, w którym niebieskie duchy rozmawiają z ziemskimi niewiastami, w którym Mistrz zmartwychwstały po śmierci ukazuje się uczniom i jako Książę Pokoju darzy Apostołów pokojem. O dniu najszczęśliwszy, najchwalebniejszy, najradośniejszy!"

Czytaj więcej: Wielkanoc

Wielki Post

Wielki Post rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa 40 dni. Liczbę 40 po raz pierwszy wprowadzono w Kościele w IV w. Liczba ta jest symboliczna i oznacza czas pokuty, postu, modlitwy albo kary, np. 40 dni Jezus pościł na pustyni, 40 dni Mojżesz przebywał na górze Synaj, 40 dni i nocy padał deszcz powodując potop, to duchowe przygotowanie chrześcijan do godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego, największych świąt chrześcijaństwa związanych z wydarzeniami męki śmierci i zmartwychwstania (Paschy) Chrystusa.

Czytaj więcej: Wielki Post

Święto Nieba

Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest - wbrew spotykanym niekiedy opiniom - "Świętem Zmarłych", ale "Świętem Zbawionych" będących już przy Bogu w chwale nieba. Uroczystość ta przypomina nam wszystkim o powołaniu każdego człowieka do świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia: małżeństwa, kapłaństwa czy życia konsekrowanego jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar życzliwości Boga.

Czytaj więcej: Święto Nieba

Święto Czyśćca

Po Uroczystości Wszystkich Świętych Kościół obchodzi w dniu 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami". Jest to dzień modlitwy za wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w Czyśćcu, który jest miejscem oczyszczenia w miłości - "przedsionkiem nieba". Dusze wypłacają się tam Bożej sprawiedliwości za grzechy i słabości popełnione w życiu ziemskim.

Czytaj więcej: Święto Czyśćca

O Różańcu

Modlitwa różańcowa przeszła długi proces rozwoju, zanim przybrała formę, w jakiej jest dzisiaj praktykowana. Za twórcę różańca uważano do niedawna św. Dominika Guzmana (1170-1221), założyciela Zakonu Kaznodziejskiego. Współcześni historycy różańca zakwestionowali autorstwo św. Dominika. Powodem był brak jakichkolwiek materiałów źródłowych, które pozwoliłyby uznać go za twórcę różańca. Badania nad dziejami modlitwy różańcowej wykazały, że niektóre jej elementy ukształtowały się już przed św. Dominikiem, inne natomiast doszły w kilka dziesięcioleci czy nawet stuleci po jego śmierci.

Czytaj więcej: O Różańcu