Czy wiesz co nosisz?

Czy godzi się nie nosić krzyża jako symbolu własnej religii a w zamian za to pokazywać środowisku symbole innych religii, demonicznych mocy - bo to modne? Czy zaprzedanie się szatanowi, niedorzeczne i nieodpowiedzialne noszenie niektórych znaków jest dobre i świadczy o naszej wolnej woli, czy o niedocenieniu ofiarowanego nam daru i chociażby w geście symbolicznym oddaniu się mocy Szatana? Więc powstaje pytanie, a co można nosić, aby zamanifestować przynależność do Chrześcijan?

Czytaj więcej: Czy wiesz co nosisz?