Modlitwa Internauty

 

Wszechmogący Boże, który stworzyłeś nas na Swój obraz i podobieństwo

oraz nakazałeś poszukiwać dobra, prawdy i piękna,

proszę Cię przez wstawiennictwo św. Izydora,

patrona internautów, abym kierował się do tych witryn internetowych,

które są zgodne z Twoją wolą, a napotkanych bliźnich traktował z miłością

i cierpliwością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Święty Izydorze: wspomagaj mnie. Amen.

 

 

 

Życiorys św. Izydora --> zobacz

Sentencje z dzieł św. Izydora:

"Ucz się, jak gdybyś miał żyć wiecznie, żyj - jak gdybyś miał umrzeć jutro".

"Na początku słuchaj. Zabieraj głos jako ostatni. Ostatnie słowo jest więcej warte niż pierwsze."

"Prawda jest wyższa nad prawdziwym, bowiem prawdziwe wywodzi się z prawdy".

"Nauczania powinny się odznaczać poprawnością, prostotą, otwartością, powagą i skromnością, dalej: taktem i wdziękiem. Do każdego trzeba przemawiać indywidualnie, w zależności od jego stanu i poziomu moralnego. A więc kaznodzieja powinien wprzód przemyśleć, co ma mówić, do kogo, kiedy i w jaki sposób."

"Niesprawiedliwy to ktoś, kto źle używa swoich dóbr, albo uzurpuje sobie cudze dobra, albo do tego co posiada, doszedł w sposób niesprawiedliwy."