Czy wiesz co nosisz?

KRZYŻ CELTYCKI

Symbolizuje most do innego świata, wyższej energii i wiedzy. Zgodność człowieka z wszechświatem. Poprzeczne ramiona znaku oznaczają świat niematerialny, ramię pionowe świat fizyczny, ziemski. Do tego dochodzi oparte na ramionach koło, symbol jedności i kompletności. Krzyż celtycki wywodzi się z wierzeń pogańskich, współcześnie nawiązują do niego neopoganie i nacjonaliści. Skinheadzi korzystają ze znaku w zastępstwie zakazanej swastyki. Istnieje "schrystianizowana" forma krzyża z przedłużonym dolnym ramieniem.

 YING-YANG

Oznacza równowagę między siłami przeciwnymi; negatywnymi i pozytywnymi; pole białe - pole czarne; dobro - zło. "NEW AGE" twierdzi, że Bóg i Lucyfer uzupełniają się, gdyż siły przeciwne są działaniem tej samej osobowości boskiej. Symbol pierwotnej religii chińskiej związanej z jej mistyką i mitologią. Interpretacja tego symbolu noszonego na szyi znaczy równowagę między dobrem a złem. Mówi ona o tym, że niezbędne jest na świecie zło. W kwestii religijnym uznaje się, że dobry duch moze równoważyć, a jednocześnie pełnić rolę zła (sił demonicznych). Symbolizuje to, że zło jest po części dobre, a dobro złe. W chińskiej kulturze znak ten symbolizuje co innego lecz przez magów, szamanów i okultystów wykorzystywany jest właśnie jak w/w.

 KRZYŻ NERONA

"Krzyż złamany", "Noga kurza", "pacyfka". Okultystyczny symbol propagowany jako emblemat ruchów pacyfistycznych. Złamany krzyż, ale bez okręgu, symbol walki z chrześcijaństwem. W okultyzmie oznaka upadku chrześcijaństwa, pogański znak czarnej magii, do którego nawiązywało hitlerowskie SS. W satanizmie znak używany podczas odprawiania czarnych mszy.

PENTAGRAM

Pentagram odwrócony, symbol magii tzw. czarnoksięskiej, często z wpisaną głową kozła, co ma oznaczać szatana i zarazem być obraźliwą aluzją do Jezusa Chrystusa jako kozła ofiarnego. Znak ten może być opatrzony w dodatkowe symbole. Pentagram może być zamknięty, czyli otoczony pojedynczym albo podwójnym kołem, ewentualnie wężem zjadającym własny ogon.

 WSTĄŻKA PRZEPLATANA

Symbol bezgranicznego połączenia z mocami wszechświata, związek doskonały, nieprzerwany, niezaprzeczalny. Ubóstwienie mocy materialnego świata.

 PIERŚCIEŃ ATLANTÓW

Jeden ze sposobów działania zła, zniewolenia i odwrócenia od Jezusa, jedynego Uzdrowiciela i Obrońcy człowieka. To niezwykle rozpowszechniony współcześnie amulet. Wedle popularyzujących go ulotek, moc znaku ma dawać bardzo silną ochronę i nietykalność przed agresją i złem z zewnątrz, przed wypadkami, kradzieżami, także przed klątwą i urokami. We wszystkich takich sytuacjach ujawniają się radiestezyjno - okultystyczne cechy martwych przedmiotów. Handlarze pierścieniami atlantów zapewniają, że talizman ten zapobiega wielu (jeśli nie wszystkim) chorobom, czy wręcz z nich uwalnia. Jednym słowem, pierścień ten przynosić ma szczęście. Wielu ludzi w to wierzy, skoro go kupuje i zakłada na palec. Zastanawiam się, w kim pokładają swoją ufność ludzie ochrzczeni, którzy na swój palec zakładają pierścień atlantów? Pewnie sami dokładnie nie wiedzą. Nadzieja, iż magiczny pierścień uchroni mnie od przeciwności i zagwarantuje pomyślność, jest oszustwem, które żeruje na ludzkiej skłonności do wierzenia czasami w byle co.

 KRZYŻ Z KOKARDKĄ

(klucz Nilu, klucz życia, krzyż egipski) Znak anch wywodzi się ze starożytnej kultury egipskiej, gdzie, jako hieroglif, oznaczał życie, płodność lub zapłodnienie przez boga - Słońce. Związany był z wyobrażeniami o przezwyciężeniu śmierci, z czego powstała nazwa "klucz życia". W ostatnich czasach stał się talizmanem niektórych grup zajmujących się okultyzmem i wiedzą tajemną, dla których symbolizuje rozwiązłość seksualną. Symbol pogardy dziewictwa i symbol możliwości wyboru partnera według osobistego uznania. Jest to zwrot do starożytnego pogaństwa, w którym praktykowano rytualne hulanki, orgie, itp. Ze względu na swój kształt przypominający krzyż, niejednokrotnie jest noszony przez nieświadomych chrześcijan.

 MŁOT THORA

Symbol ten pochodzi z pogańskich wierzeń germańskich i skandynawskich. Thor, bóg - pioruna i wojny, używał swojego młota do rozbijania przeszkód i wszelkich barier stających na drodze do szczęścia. Pogromca rzucał w swoich wrogów młotem, który zawsze wracał jak bumerang. Stąd młot Thora służyć ma absolutnej ochronie i obronie przed złem. Powinien również uprzedzać ruchy przeciwników, porażać wrogów, nie dopuścić niebezpieczeństwa, sprzyjać sile i wyzwalać energię w walce z własnymi słabościami. Młot Thora niszczy wszelkie złe zamiary wrogów. Ponadto jest to symbol własnej inwencji twórczej i odwagi w nieuleganiu przeciwnościom losu. Stąd symbolikę amuletu utożsamia się również z bezwzględnym dążeniem do celu, bez liczenia się z konsekwencjami.

 TALIZMANY ISLAMSKIE

Kolejną odmianą są tzw. kręgi ochronne, zaliczane do grupy talizmanów islamskich. Amulety te mają za zadanie chronić ich posiadacza przed złymi mocami, duchami, demonami, złorzeczeniom itp. Ich nazwa pochodzi od często zapisywanych na nich wersetów z Koranu, które w sposób szczególny mają chronić przed nieczystymi mocami i urokami.

Cóż te znaki często można nosić nieświadomie. Ale zaufajcie i wierzcie że są nawet w naszym kraju okultyści bawiący się magią Szatana. Szatan to anioł, który źle wykorzystuje dana mu przez Boga moc. To demon, który pozwala tym, co zaprzedali mu swą duszę poigrać z mogą, ale tylko w sposób zły i niewłaściwy. Noszący te symbole mogą albo wręcz przeciwnie do tego co znaczą zaprzedać się złemu i szatanowi, albo sprowadzić uroki. Może to i brzmi fikcyjnie, rzadko kto z nas wierzy w magię. We wróżki polskie, wróżbitów, różdżkarzy itp.. nie wierzę, ale w okultystów i szamanów wierzę podobnie jak w moc opętanych przez Szatana.
Czy godzi się nie nosić krzyża jako symbolu własnej religii a w zamian za to pokazywać środowisku symbole innych religii, demonicznych mocy - bo to modne? Czy zaprzedanie się szatanowi, niedorzeczne i nieodpowiedzialne noszenie niektórych znaków jest dobre i świadczy o naszej wolnej woli, czy o niedocenieniu ofiarowanego nam daru i chociażby w geście symbolicznym oddaniu się mocy Szatana?

Więc powstaje pytanie, a co można nosić, aby zamanifestować przynależność do Chrześcijan?
A oto kilka przykładów:

 KRZYŻ KONSTANTYNA

Jest to symbol, który był używany przez cesarza Konstantyna jako godło władzy cesarskiej. Widnieją na nim litery P i X - symbolizujące imię Chrystusa, oraz Alfa i Omega -> Początek i koniec.

KRZYŻ JEROZOLIMSKI

Krzyż znaczący wiele: pięć ran Chrystusa, a także Ziemię świętą. Kiedyś był symbolem krucjat, dziś często kojarzony jest z ubolewaniem Chrystusa w swoich pięciu ranach nad prześladowaniami religijnymi i wojnami wywoływanymi w imię Boga. Krzyż obrońców pokoju na ziemi i sprzeciwiających sie wszelkiemu terrorowi.

 KRZYŻ LILIOWY

Jest to krzyż symbolizujący cierpienie Chrystusa na krzyżu a także Maryję współcierpiącą. Przyjmowany jako znak wszystkich matek tracących swoje dzieci ale także innych osób, które utraciły, patrzyły na cierpienie bliskich. Krzyż ten staje się symbolem współcierpienia Matki Chrystusa oraz jej pośrednictwa w drodze do Niego.

KRZYŻ LORATYNSKI

Krzyż chorych, szczególny symbol opieki Boskiej nad osobami cierpiącymi w chorobie gruźliczej.

KRZYŻ ŚW. FRANCISZKA

Krzyż o bardzo dużej symbolice używany w szczególności przez zakon franciszkanów, ale także przez wiele osób świeckich. Drewniany, w kształcie grackiej litery T. Symbolizuje liczbę 3 i 300.
Noszony z trzema węzłami świadczy także o złożeniu ślubów czystości, pobożności i ubóstwa.


Artykuł powstał na podstawie stron: www.egzorcyzmy.katolik.pl, www.psychomanipulacka.pl,