XXXV PIESZA PIELGRZYMKA TARNOWSKA

XXXV PIESZA PIELGRZYMKA TARNOWSKA
17-25 SIERPNIA 2017

Hasło tegorocznego pielgrzymowania: "Kim On właściwie jest. Idźcie i głoście"

ZAPISY W KANCELARII PARAFIALNEJ
- początek: 17 sierpnia o godz. 6.30 Mszą Świętą na placu katedralnym w Tarnowie,

KOSZT:
- 90 zł. od osoby, a jeśli z domu idzie więcej osób, każda następna płaci 60 zł, a     każde następne dziecko (drugie dziecko z rodziny) do kl. VI włącznie 20 zł.     Gdy idzie jedno dziecko z rodziny płaci 60 zł.
- do 16 roku życia uczestnik musi mieć opiekuna (warunek ubezpieczających PPT)
- zachęcamy do zabierania namiotów, ze względu na trudności noclegowe
- spotkanie przedpielgrzymkowe odbędzie się  13.08 (niedziela) w Podegrodziu, w kościele parafialnym o godz. 18.00

więcej na: http://pielgrzymkatarnowska.pl/