Urodziny Ojca Stanisława Papczyńskiego

Osiemnasty maja to szczególny dzień w parafii, W tym dniu, w Podegrodziu, urodził się Jan Papczyński, który potem przyjął imię zakonne Stanisław od Jezusa i Maryi i został Świętym. Mamy nadzieję że nie zapomina o swoich rodakach tam w Niebie, dlatego przez Jego orędownictwo zanosimy do Boga nasze modlitwy.