Majowa Pielgrzymka

W pierwszych dniach miesiąca maja, poświęconego Matce Najświętszej Maryi, grupa osób z parafii udała się do miejsc związanych z objawieniami Pięknej Pani jakimi są Lourdes i La Salette.