Wielka Sobota

Jezus spoczywa w grobie. Czuwanie, modlitwa, oczekiwanie na Zmartwychwstanie. Tradycyjne Święcenie pokarmów na stół wielkanocny.