Wielki Piątek

Dzień śmierci Jezusa. Wpatrujemy się i adorujemy krzyż, niegdyś narzędzie tortury, dzisiaj dla wierzących znak Zbawienia i dowód miłości Boga do człowieka.