Wielki Czwartek

Wielki Czwartek to dzień w którym wspominamy Ostatnią Wieczerzę Jezusa ze swymi Apostołami w czasie której Chrystus ustanowił sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa oraz dał przykład pokory obmywając uczniom nogi.