Twórcy Ludowi

Wizytacja była okazją do zaprezentowania Podegrodzkiej Tradycji i Kultury m.in. haftu, rzeźbiarstwa, malarstwa, regionalnych posiłków.