Nabożeństwo do Ojca Stanisława

Pierwszym wydarzeniem związanym z wizytacją Księdza Biskupa było nabożeństwo i modlitwa do św. Ojca Stanisława Papczyńskiego.