Duchowa Adopcja

W Uroczystość Zwiastowania, w Dniu Świętości Życia zaadoptowane duchowo zostały dzieci, których imiona znane są jedynie Bogu. Przez kolejnych dziewięć miesięcy, każdego dnia wybrzmiewać będzie modlitwa o uratowanie ich życia.