W służbie Maryi

Do grona Dziewczęcej Służby Maryjnej dołączyły kolejne dziewczęta, które w swoim życiu pragną naśladować cnoty Matki Bożej: pokorę, posłuszeństwo, modlitwę a tym samym oddawać chwałę Bogu.